Paweł Perliński

Oficjalna strona

493870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
831
1310
241265
3745
2449
493870

Your IP: 35.175.107.142
2023-11-30 17:45

 

 Z  dużą ciekawością podjąłem się zadania doko­nania nagrań cyklu suit C. Bollinga (lub znacz­nej jego części) mając nadzieję na wykorzysta­nie swoich doświadczeń muzycznych zdobytych przy "uprawianiu działki" zarówno jazzowej jak i klasycz­nej czy ściślej kameralnej. Zachowanie ostrożności jednak nakazywały dotychczasowe, niezbyt zachęca­jące próby mariażu tych gatunków muzyki dokonywa­ne przez kompozytorów, w tym również wybitnych np. I. Strawińskiego. Próby integracji tych gatunków za­zwyczaj ograniczały się do operowania kilkoma ba­nalnie charakterystycznymi elementami jazzu np. synkopowanym rytmem czy pozorną dysonansowością harmonii. Na przeszkodzie stała jednak nieznajomość ducha tej muzyki, który pojawia się w trakcie rzeczy­wistego jej uprawiania i sprawia że muzycy osiągają wspólny "groove" rytmiczny, a proces improwizacji aczkolwiek podlegający również wbrew potocznym opiniom różnym ograniczeniom, staje się aktem twór­czym. Wzajemna nieufność klasyków i jazzmanów, acz­kolwiek powoli, jednak stale się zmniejsza i coraz czę­ściej w ostatnich latach można zauważyć próby wyj­ścia sobie naprzeciw i to w obydwu kierunkach. Wiąże się to prawdopodobnie z powstaniem większego gro­na muzyków wszechstronnie wykształconych. Do tego gatunku kompozytorów można właśnie zaliczyć C. Bol­linga, który wykorzystując swoje jazzowe doświadcze­nia zaprosił do współpracy wybitnych solistów klasycz­nych takich jak J. P. Rampal, P. Zuckermann, Yo Yo Ma i prawdopodobnie klasyczne partie solowe kom­ponował biorąc pod uwagę ich sugestie. W rezultacie powstały całkowicie zapisane lecz w pełni wirtuozow­skie partie solowe wykorzystujące pełny asortyment klasycznego wykonawstwa. Elementy improwizacji jazzowej pozostawia Bolling w partii fortepianu. W mojej wersji "dzielę" się tymi fragmentami z moimi znakomitymi kolegami z sekcji rytmicznej. Chciałem jednak zachować proporcje między elementami kla­sycznymi i jazzowymi i aby nie zachwiać formy tych kompozycji, świadomie ograniczyłem elementy impro­wizowane do miejsc zaproponowanych przez kompo­zytora, nieznacznie tylko je rozszerzając i modyfiku­jąc. Jakkolwiek języka muzycznego którym posługuje się C. Bolling nie można nazwać nowatorskim w aspek­cie doświadczeń kompozytorskich 20-tego stulecia, to jednak na uwagę zasługują różnorodne pomysły for­malne, rytmiczne, melodyczne a przede wszystkim wartkość narracji przy zachowaniu jednak wrażenia emocjonalności i spontaniczności tworzenia dzieła.

Paweł Perliński 

 

   1.Baroque and blue
  
   2.Sentimentale
  
   3.Javanaise
  
   4.Fugace
   5.Irlandaise
   }
   6.Versatile with bass
   7.Véloce
  

   Elżbieta Gajewska - flute Paweł Perliński - piano Zbigniew Wegehaupt - bass
   Adam Lewandowski - drums
   Jarosław Regulski - recording engineer. Recodred at Polish Radio Studio S2 17-20 December 1998.


  1. Baroque in Rhythm
 
  2. Concertante
 
  3. Galop
 
  4.Ballade
 
  5.Romantique
  6.Cello Fan
 

   Andrzej Wróbel - cello Paweł Perliński - piano Andrzej Łukasik - bass
   Adam Lewandowski - drums
   Jarosław Regulski - recording engineer. Recorded at Polish Radio Studio S3, 26-28.02.1999 and 5-6.03.1999

  1.Romance
  2.Caprice
 
  3.Gavotte
  4.Tango
 
  5.Slavonic
 
  6.Ragtime
 
  7.Valse
 
  8.Hora

  Tadeusz Gadzina - violin Paweł Perliński - piano Zbigniew Wegehaupt - bass
  Wojciech Kowalewski - drums
  Fryderyk Babinski - recording engineer.
  Recorded at Polish Radio Studio S4, 20-23.05.1999
  and at Polish Radio Studio S3 29,30.05.1999 and 12.07.1999.

 

 

    |    |   

Copyright ? 2017. All Rights Reserved.